Carniceria La Siete

N. 7th St. Kansas City, Kansas